Vítejte na stránkách, které jsou věnované  tanci se životem, štěstím, anděly a démony.

 Hledání a nalézání otázek i odpovědí. 

Naše duše to ví. Hluboko v nás je místo, kde je ukrytá pravda o nás. Každý se rodíme, jako jedinečná lidská bytost, dokonale vybavená žít svůj život.

Směřuji k tomu, aby se tato pravda pro mne stala víc než mentální koncept. Abych se s ní propojila na hlubší úrovni, než kam zasahuje mysl. Abych tou pravdou žila.

Na tuto cestu srdečně zvu kohokoliv z Vás, kdo ve svých problémech vidí možnost růstu a sebepoznání.

Nabízím svou přirozenou empatii, životní zkušenosti a svůj talent vidět nevědomé programy. Mám schopnost snadno překračovat hranici mezi vědomým a nevědomým světem, přivádět na světlo stínové části našich osobností a milovat je.

30 min rozhovor zdarma

 Akutní pomoc, když nevíš kudy kam. Rozhovor o tvé současné situaci, o možnostech, jak jí řešit. O tom, jaký přístup ti mohu nabídnout.