Je to o odvaze být jiná, 

                                                                                 než jsem si myslela, že jsem.