Deep dance

Vydej se se mnou na objevitelskou cestu za poznáním, pochopením a láskyplným přijetím sebe samé.

Deep dance je způsob podporujícího provázení, kterým pomáhám ženám při transformaci negativních vědomých a především nevědomých přesvědčení ve zdroje jejich síly, radosti a pravdivosti bytí. Deep dance propojuje práci s tělem a hlasem s poznáním a pochopením na vědomé úrovni. Tento program vychází z poznání a moudrosti, které jsem získala během svého vlastního mnohaletého léčivého procesu a je vhodný pro každou ženu, která se dostala do bodu, kdy pochopila, že klíč ke svému štěstí musí hledat někde hluboko v sobě.

Výsledkem tohoto procesu je obnovení respektujícího a milujícího vztahu sama k sobě. Tento zdravý a pravdivý přístup k sobě samé již nadále nedovolí sebedestruktivní a devastující chování. Obnovení milujícího vztahu sama k sobě je dar, který bychom si měly dovolit dát samy sobě. Dávno a hluboce toužíme milovat samy sebe, takové jaké skutečně jsme. Je to nenaplněná touha našich matek, babiček a prababiček. My máme příležitost tuto touhu naplnit a tím přerušit předávání nešťastného dědictví patriarchální kultury další generaci.

Témata, na kterých se svými klientkami pracuji:

Citová závislost

Vztah s osobou s narcistickým nebo manipulativním chováním.

Vnitřní kritik.

Strach se projevit - říci ne.

Témata období druhé poloviny života.

Krize, vyhoření, stagnace, nenaplněnost.

Vina a odpovědnost.

Integrace prožitků a vhledů po účasti na workshopech či ceremoniích.