Deep dance

Objevitelská cesta za poznáním, pochopením a láskyplným přijetím sebe samé.

Jmenuji se Tamila a jsem průvodkyně na cestě za vnitřní a vnější harmonií.

Jako průvodkyně nabízím přirozenou empatii, životní zkušenosti a talent rozeznávat nevědomé vzorce. Mám dar snadno překračovat hranice mezi vědomým a nevědomým světem, vyvádět ze stínů zavržené části našich osobností a milovat je.

Mám radost, že jsi se dostala na mé stránky. Jestliže ve svých problémech vidíš možnost sebepoznání a růstu, jsi na tom správném místě. Neváhej mne prosím kontaktovat s jakýmikoliv dotazy.


Ve svém životě jsem musela projít několika závislými vztahy a dostat se mnohokrát na psychické i existenční dno, které bylo plné mých vlastních démonů, abych pochopila, jak cenné to jsou zkušenosti. Změnila jsem se z oběti na průzkumníka. Vědoma si, že cesta uzdravení se z psychických zranění a traumat, vede po spirále a v podstatě nikdy nekončí, přestala jsem vyhlížet konec a rozhodla se sdílet ty zkušenosti a znalosti, které mám tady a teď.

Vytvořila jsem všestranný program - jedinečný způsob provázení " Deep dance", kterým pomáhám ženám při transformaci negativních vědomých a především nevědomých přesvědčení ve zdroje jejich síly, radosti a pravdivosti bytí. 

Propojila jsem psychoanalytické metody a práci s myslí, s tělem, s pohybem a s hlasem. Do léčivého procesu jsem zahrnula jemné šamanské metody k rozšiřování vědomí, imaginaci, konstelační techniky, rituály a v neposlední řadě využívám mocnou sílu přírody. 

Můj způsob provázení je založen na souhrnu mých vlastních zkoumání, různorodých bohatých prožitků a praxí, korigovaných studiem širokého spektra souvisejících oborů a absolvováním několika dlouhodobých sebepoznávacích tréninků a mnoha různých workshopů.

Především je ale "Deep dance" zakotven ve zkušenostech z mého vlastního celoživotního léčivého a transformačního procesu. Díky tomu je " Deep dance" komplexní, uzemněný systém, který je zacílen přímo na nevědomé základy devastujících vzorců a přináší praktické výsledky .

Program "Deep dance" je dlouhodobý a nastartování léčivých procesů je podmíněno ochotou a závazkem ke změně.

Výsledkem tohoto procesu je obnovení respektujícího a milujícího vztahu sama k sobě. Tento zdravý a pravdivý přístup k sobě samé již nadále nedovolí sebedestruktivní a devastující chování. Obnovení milujícího vztahu sama k sobě je dar, který bychom si měly dovolit dát samy sobě. Dávno a hluboce toužíme milovat samy sebe, takové jaké skutečně jsme. Je to nenaplněná touha našich matek, babiček a prababiček. My máme příležitost tuto touhu naplnit a tím přerušit předávání tohoto nešťastného dědictví patriarchální kultury další generaci.