Vítejte na stránkách, které jsou věnované tanci se životem.

Objevitelské cestě za poznáním, pochopením a přijetím sebe sama.


Hluboko v nás je místo, kde je ukrytá pravda o nás. Každý se rodíme, jako jedinečná lidská bytost, dokonale vybavená žít svůj život.

Směřuji k tomu, aby se tato pravda pro mne stala víc, než mentální koncept. Abych se s ní propojila na hlubší úrovni, než kam zasahuje mysl. Abych tu pravdu žila.

Na tuto cestu srdečně zvu kohokoliv z Vás, kdo ve svých problémech vidí možnost růstu a sebepoznání.

Nabízím svou přirozenou empatii, životní zkušenosti a svůj talent vidět nevědomé programy. Mám schopnost snadno překračovat hranici mezi vědomým a nevědomým světem, přivádět na světlo stínové části našich osobností a milovat je.

Jsem průvodkyně na cestách za vnitřní i vnější harmonií.

Jinak taky umělkyně, textilní výtvarice, tanečnice, šamanka.

A taky spokojená žena užívající si darů druhé poloviny života.