Projev se !


OSVOBOZENÍ PROJEVU


Individuální expresivní neverbální terapie a otevřené lekce psychohygieny projevu.

Expresivní meditace jako psychohygienický proces zaměřený na osvobození autentického projevu. V těchto lekcích inspiruji k prožití osvobozeného verbálního, hlasového vyjádření sebe sama. Neztácím ovšem ze zřetele, že autentický lidský projev je harmonická kombinace svobodně proudících energií těla, dechu a mysli.
Budu tě inspirovat k odložení svých běžných masek a rolí a setkat se se sebou takovou, jaká, jaký jsi právě teď a tady. Zažiješ osvobozující pocit, že můžeš projevit co cítíš  a svobodně to vyjádřit.
Jsme v bezpečném prostoru, kde se cítíme uvolněně, hravě a nevyvíjíme na sebe žádný tlak. Dovolíme se smát se jen tak, bezdůvodně a tím otevíráme možnosti ke kontaktu s hlubšími úrovněmi psychických obsahů, které mohou vytrysknout, být neverbálně vyjádřeny, osvobozeny. Zážitek svobodného vyjádření sebe sama je léčivý a transformativní. Vede k lepšímu uvědomění si kdo jsem a k lepší schopnosti se pravdivě sdílet s ostatními. Jsme úspěšnější v komunikování svých "ano" a "ne". Stáváme se pro druhé čitelnějšími a tím se projasňují naše vztahy a stávají se opravdovějšími.
Osvobozený projev je cestou k naplňujícímu vztahu sám se sebou a s druhými.
Tyto otevřené lekce mohou být ochutnávkou pro individuální terapiii, kde s tématy sebevyjádření pracujeme společne s klientem.

Těším se na Vás 

Komu jsou otevřené lekce nebo individuální terapie prospěšné:

Každému, komu chybí radost ze života, živost a naladění se na proud života. Každému, komu se těžko říká druhým "ne". Komu chybí sebevědomí, průraznost a zdravá asertivita. Kdo se cítí svázaný, stažený neschopný se projevit tak, aby to bylo v jeho prospěch. Vnímá rozpor mezi tím, co by chtěl říci a tím, co nakonec řekne. V hlavě mu běhají dokolečka monology o tom, co by býval měl říci. Kdo vnímá, že není v daný moment dobře propojen se svými potřebami, neví přesně co chce a ustupuje příliš lehce ze svých stanovisek, zavděčuje se, často se nepatřičně omlouvá. Trpí trémou, studem a fyzickými symptomy.

Co si z otevřené lekce odnesete:

Především rozproudění životní energie a znovu nalezenou radost ze života. Duševní i fyzické uvolnění, které zasahuje do hloubky a má potenciál transformovat nevědomé psychické obsahy. 

ÚLEVA - VYDECHNUTÍ - OSVOBOZENÍ - RADOST

Individualní terapie vedoucí k osvobození projevu.

Při této terapii používáme zvuk, hlas, dech, smích a tělo, jako nástroje k uvolnění a neverbálnímu projevení potlačených psychických obsahů stejně, jako v otevřených lekcích. Individuální terapie je však rozšířena a prohloubena o léčivou artikulaci. Tedy slovní vyjádření, popsání psychických obsahů, které je objevují. Dále na prohloubení procesu používám imaginaci a dotazovaní. Obsahem terapie jsou i osobní přechodové rituály, které završují a ukončují terapii. Moje role během terapie je průvodcovská, facilitátorská, zaměřená na klienta a jeho potřeby.

Pro koho bude terapie přínosem:
Pro každého, kdo je ochoten věnovat čas, energii a peníze do léčivého procesu sebepoznání, kdy důležitými nástroji jsou hlas, zvuk a tělo.

Co klient získá :

Osvobozením se od vnitřních limitů a strachů získá především možnost volby, jak a co vyjadřovat a schopnost kultivovat svůj projev tak, aby to pro bylo něj přínosné. Osvobozením svého projevu znovunabyde zdravé sebe-vědomí. 

Prokrastinujete ? Sabotuje se? Nedaří se vám dodržovat nějaký řád, termíny? Nutíte se do plnění povinností a cítíte tíži a neochotu? A vyčítáte si to?

Deep dance

21.01.2018

Včera jsem si tančila svůj "deep dance". Pro mne je to setkání sama se sebou v pohybu. Setkání s hluboko uloženými částmi sebe samé. Tanec hluboko ve svém těle se svými kostmi, svaly, krví. Tam jsou ukryté příběhy, které chtějí být viděny, slyšeny vyprávěny, prožity znovu.

Před pár dny byl pohřeb. Smrt prošla, protančila kolem nás. Ukázala se jako mysteriózní, magická strážkyně a průvodkyně do prostor, kam nám, pozůstalým, je ještě vstup odepřen.