Projev se !


OSVOBOZENÍ PROJEVU


Individuální expresivní neverbální terapie a otevřené lekce psychohygieny projevu.

Expresivní meditace jako psychohygienický proces zaměřený na osvobození autentického projevu. V těchto lekcích inspiruji k prožití osvobozeného verbálního, hlasového vyjádření sebe sama. Neztácím ovšem ze zřetele, že autentický lidský projev je harmonická kombinace svobodně proudících energií těla, dechu a mysli.
Budu tě inspirovat k odložení svých běžných masek a rolí a setkat se se sebou takovou, jaká, jaký jsi právě teď a tady. Zažiješ osvobozující pocit, že můžeš projevit co cítíš  a svobodně to vyjádřit.
Jsme v bezpečném prostoru, kde se cítíme uvolněně, hravě a nevyvíjíme na sebe žádný tlak. Dovolíme se smát se jen tak, bezdůvodně a tím otevíráme možnosti ke kontaktu s hlubšími úrovněmi psychických obsahů, které mohou vytrysknout, být neverbálně vyjádřeny, osvobozeny. Zážitek svobodného vyjádření sebe sama je léčivý a transformativní. Vede k lepšímu uvědomění si kdo jsem a k lepší schopnosti se pravdivě sdílet s ostatními. Jsme úspěšnější v komunikování svých "ano" a "ne". Stáváme se pro druhé čitelnějšími a tím se projasňují naše vztahy a stávají se opravdovějšími.
Osvobozený projev je cestou k naplňujícímu vztahu sám se sebou a s druhými.
Tyto otevřené lekce mohou být ochutnávkou pro individuální terapiii, kde s tématy sebevyjádření pracujeme společne s klientem.

Těším se na Vás 

Komu jsou otevřené lekce nebo individuální terapie prospěšné:

Každému, komu chybí radost ze života, živost a naladění se na proud života. Každému, komu se těžko říká druhým "ne". Komu chybí sebevědomí, průraznost a zdravá asertivita. Kdo se cítí svázaný, stažený neschopný se projevit tak, aby to bylo v jeho prospěch. Vnímá rozpor mezi tím, co by chtěl říci a tím, co nakonec řekne. V hlavě mu běhají dokolečka monology o tom, co by býval měl říci. Kdo vnímá, že není v daný moment dobře propojen se svými potřebami, neví přesně co chce a ustupuje příliš lehce ze svých stanovisek, zavděčuje se, často se nepatřičně omlouvá. Trpí trémou, studem a fyzickými symptomy.

Co si z otevřené lekce odnesete:

Především rozproudění životní energie a znovu nalezenou radost ze života. Duševní i fyzické uvolnění, které zasahuje do hloubky a má potenciál transformovat nevědomé psychické obsahy. 

ÚLEVA - VYDECHNUTÍ - OSVOBOZENÍ - RADOST

Individualní terapie vedoucí k osvobození projevu.

Při této terapii používáme zvuk, hlas, dech, smích a tělo, jako nástroje k uvolnění a neverbálnímu projevení potlačených psychických obsahů stejně, jako v otevřených lekcích. Individuální terapie je však rozšířena a prohloubena o léčivou artikulaci. Tedy slovní vyjádření, popsání psychických obsahů, které je objevují. Dále na prohloubení procesu používám imaginaci a dotazovaní. Obsahem terapie jsou i osobní přechodové rituály, které završují a ukončují terapii. Moje role během terapie je průvodcovská, facilitátorská, zaměřená na klienta a jeho potřeby.

Pro koho bude terapie přínosem:
Pro každého, kdo je ochoten věnovat čas, energii a peníze do léčivého procesu sebepoznání, kdy důležitými nástroji jsou hlas, zvuk a tělo.

Co klient získá :

Osvobozením se od vnitřních limitů a strachů získá především možnost volby, jak a co vyjadřovat a schopnost kultivovat svůj projev tak, aby to pro bylo něj přínosné. Osvobozením svého projevu znovunabyde zdravé sebe-vědomí. 

Prokrastinujete ? Sabotuje se? Nedaří se vám dodržovat nějaký řád, termíny? Nutíte se do plnění povinností a cítíte tíži a neochotu? A vyčítáte si to?