Deep dance


Tanec se stíny a jejich přeměna na zdroje síly a životaschopnosti


Vytvářím bezpečný prostor pro jemnou a hlubokou práci s nevědomými obsahy naší psyché.

Při mém provázení se práce s pohybem a hlasem a imaginací prolíná s psychoanalytickými, konstelačními a jemnými šamanskými technikami a s prací s emocemi a myslí.

Všechny tyto techniky a praxe jsem během svého procesu shledala jako velmi účinné, intuitivně jsem je přizpůsobila, aby co nejlépe podporovaly léčivý proces a stále je aktivně praktikuji a rozvíjím.

Ale hlavním nástrojem Deep dance je hluboké pochopení, porozumění a soucit s každou ženou, která je, stejně jako jsem byla já, vězněna svými vlastními nevědomými destruktivními přesvědčeními.

Znám cestu z tohoto vězení a jsem zde, abych pomohla každé ženě, která je ochotna se po ní vydat.


Tvá situace má řešení - neváhej -  zavolej.

608 045 784
AKCE : 30min informační hovor zdarma

 VĚDĚT CO

 MÍT SÍLU A OCHOTU TO UDĚLAT

SKUTEČNĚ TO UDĚLAT

Nejdříve si vytvoříme mapu, pojmenujeme problémy a určíme cíle. Tím se otevřeme léčivému procesu, který budeme společně následovat. Budu ti pomáhat se udržet v jeho proudu a chápat jeho dynamiku. Vytvořím pro tebe bezpečný prostor, aby jsi mohla vstupovat na "nová území" uvažování a konání.