Deep dance


Tanec se stíny a jejich přeměna na zdroje síly a životaschopnosti

Deep dance je způsob terapeutického provázení, který vychází z poznání a moudrosti, které jsem získala během svého vlastního mnohaletého léčivého procesu. 

Tento způsob provádění je vhodný pro každou ženu, která se dostala do bodu, kdy pochopila, že klíč ke svému štěstí musí hledat někde hluboko v sobě.


Při mém provázení se práce s pohybem a hlasem a imaginací prolíná s psychoanalytickými, konstelačními a jemnými šamanskými technikami a s prací s emocemi a myslí.

Všechny tyto techniky a praxe jsem během svého procesu shledala jako velmi účinné, intuitivně jsem je přizpůsobila, aby co nejlépe podporovaly léčivý proces a stále je aktivně praktikuji a rozvíjím.

Ale hlavním nástrojem Deep dance je hluboké pochopení, porozumění a soucit s každou ženou, která je, stejně jako jsem byla já, vězněna svými vlastními nevědomými destruktivními přesvědčeními.

Znám cestu z tohoto vězení a jsem zde, abych pomohla každé ženě, která je ochotna se po ní vydat.


 VĚDĚT CO

 MÍT SÍLU A OCHOTU TO UDĚLAT

SKUTEČNĚ TO UDĚLAT

Nejdříve si vytvoříme mapu, pojmenujeme problémy a určíme cíle. Tím se otevřeme léčivému procesu, který budeme společně následovat. Budu ti pomáhat se udržet v jeho proudu a chápat jeho dynamiku. Vytvořím pro tebe bezpečný prostor, aby jsi mohla vstupovat na "nová území" uvažování a konání. Nikdy tě neopustím.