Ústraní

ústraní, stažení se do sebe, prázdno, samota, osamění, opuštění, nic, bezčasí, čekání, bezútěšnost,prázdno,mlha, bez pohybu, bez smyslu,