Provázení v krizi - pomáhám měnit krizi v osobní růst

Pomohu ti projít nelehkou životní situací, kterou společně proměníme v bod životního vzestupu. Pomohu ti vystoupit z role oběti a stát se svou vlastní autoritou. Provedu tě krok po kroku procesem zbavení se závislosti na nezdravých vztazích, pomůžu a podpořím léčení zranění z takovýchto vztahů. Pomůžu ti s vytvořením zdravého sebeobrazu a přijetím 100% zodpovědnosti za svůj život. Budu tě podporovat při všech souvisejících ozdravných procesech. 

Mým záměrem je podpořit v tobě tvé vlastní sebeuzdravovací a zebezáchovné mechanismy. Povedu tě především k pozornosti a posílení tvých zdravých kreativních částí. K stabilizování tvého přirozeně životaschopného a zralého Já. Z tohoto místa jsi schopená rozpoznat své vzorce, které tě ovládají a především uvidět jiné, nové možnosti řešení situace. Pochopíš proč je důležité převzít 100% za svůj život, aby jsi si ho mohla užívat.

Posilování sebehodnoty, sebevědomí se děje především bezpodmínečným přijetím sebe samé. Já ti pomáhám se otevřít a uvěřit, že to lze.  Navzdory tvému vlastnímu kritickému pohledu na tebe samotnou, tě přijímám  bez hodnocení a podmínek a tedy máš příležitost zažít, jaké to je. Pomáhám ti s přesunutím pozornosti z ohniska problému na centrum kreativity a zdravé a prosperující oblasti tvého života. Energii, která se spotřebovává dokolečka opakovanými neúspěšnými pokusy o řešení problému, použijeme na posílení tvé zralé osobnosti, která jako jediná má schopnost projít konfliktní situací a získat všechny benefity, které situace přináší.