Můj příběh, můj život


Toto setkání je zaměřeno na vyjádření toho co skrýváš, toho o čem se ti běžně mluvit nechce.  Vítáno je vše co chce být viděno a slyšeno. Sdílení verbální i neverbální. Racionální nebo hluboce emotivní. 

Svá témata si můžeš připravit předem , nebo je nechat vyvstat díky jemným technikám, které budeme používat.

Do tohoto prostoru vnášíme své příběhy, tak je vidíme a cítíme a společně hledáme jejich kořeny, které jsou skryty racionálnímu pohledu. Otevřeme se nahlédnutí na svůj příběh z jiného úhlu a pochopení, proč se odvíjí tak, jak se odvíjí. To nám pomáhá přijmout, ty nevědomé části, které příběhy našeho života ovlivňují. Když tyto části skutečně uvidíme, bez hodnocení a odmítání a pozveme je do svého života, tehdy se osvobodíme od jejich devastujících tendencí. Přestaneme je skrývat a bojovat s nimi a uvolněnou energii můžeme využít k žádoucím změnám v životě. Stáváme se celistvějšími a stabilnějšími. 

Vytvářím bezpečné místo pro jemnou a hlubokou práci s nevědomými obsahy naší duše. Do tohoto prostoru vnáším své hluboké pochopení, porozumění a soucit s každou ženou, která je vězněna svými vlastními nevědomými destruktivními přesvědčeními. 

Při mém provázení se práce s pohybem a hlasem a imaginací prolíná s psychoanalytickými, konstelačními a jemnými šamanskými technikami a s prací s emocemi a myslí.

Během svého vlastního dlouholetého léčivého procesu jsem všechny tyto techniky shledala jako velmi účinné, intuitivně jsem je přizpůsobila, aby co nejlépe podporovaly léčivý proces a stále je aktivně praktikuji a rozvíjím.


Setkáme se v útulném a inspirujícím prostoru " Kola" v přírodě nedaleko za Prahou.

( cca 30min autem, nebo 40min vlakem z Hl.nádraží, směr Benešov )

Cena za jedno setkání je 1900,-  

Termín domlouváme individuálně.


Přihlášení: