Zvolila jsem riskovat.

Zvolila jsem nevypočitatelnost svých kroků.

Zvolila jsem pády a žár ohně.

Zvolila jsem růst křídel a dusot kopyt.

Zvolila jsem tep, dech, srdce, tanec, život. 

text bude brzy následovat


30 min rozhovor zdarma. Rozhovor o tvé současné situaci a o možnostech a přístupu, jaký ti mohu nabídnout.