Prohlášení

proč jsem se stala průvodkyní či terapeutkou.

bylo nebylo...