Projev se!

Léčivé zvučení - uvolňování emočních bloků.

Série individuálních podpůrných a inspirativních setkání zaměřených na nalezení své autenticity. Věřím v nezměrný léčivý a transformační potenciál uvolněných zábran projevovat se a vyjadřovat se v souladu se svou přirozeností. Osvobozený projev vnímám, jako pravdivý tok sdílení sebe sama způsobem, kdy je v harmonii naše mysl, verbální projev a tělo.

Potřebujeme znát, kdo se skrývá pod vrstvami naučených reakcí a masek, které slouží našemu nekonfliktnímu přežívání. Naše pravé já, rozporné a odmítané, potřebuje dostat možnost se projevit a být empaticky přijato. Poznáváme a zažíváme své skutečné, živé a pravdivé já. 

Díky tomuto znovu nabytému spojení se svým přirozeným, původním já, se začneme odpoutávat od závislosti na vnějším přijetí a potvrzení své sebe-hodnoty. Nabytý pocit celistvosti a zakořenění nás vede k přijetí odpovědnosti za svůj život a tím se zásadně mění náš život!Jednotlivé setkání trvá 90min. Obsahuje praxi zvučení a podporu při ukotvení podnětů a prožitků do běžného života.

Doporučuji 6 setkání, jednou týdně.

První setkání je poznávací a platí se pouze příspěvek na nájem prostoru.

Každé další setkání je za 1200,-

Setkáváme se v domluveném čase v prostoru Artual na Praze 7.

Těším se na společnou práci a radost z ní.