30 min rozhovor zdarma

Akutní pomoc, když nevíš kudy kam. Rozhovor o tvé současné situaci, o možnostech, jak jí přijmout a jak díky ní duchovně růst. 

Projev se!

expresní terapie na podporu osvobozeného projevu

V současné době svou terapii a provázení a inspiraci směřuji k podpoře autentického projevu. Věřím v nezměrný léčivý a transformační potenciál díky uvolnění zábran projevovat se a vyjadřovat se autenticky. Osvobozený projev vnímám, jako pravdivý tok sdílení sebe sama způsobem, kdy je v harmonii naše mysl, verbální projev a tělo.

Toužíme, a abychom i žili naplněným životem, potřebujeme, být vnímáni ve svých hlubších a hlubokých úrovních. Potřebujeme své vnitřní psychické obsahy vyjádřit a zažít jejich empatické přijetí. Tím se obnovuje poškozený sebeobraz. Získáváme vědomí sebe - sebevědomí a potvrzení své hodnoty.

Teprve díky tomuto znovunabytému pocitu zdravého Já se můžeme začít odpoutávat od závislosti na vnějším přijetí a potvrzení. Pouze silné, zdravé a sebevědomé Já může nastoupit cestu emancipace, autonomie až do paradoxní fáze vědomí jednoty se vším.

Já jako průvodkyně a terapeutka jsem připravena být podporou, iniciátorkou, inspirátorkou, ručitelkou i ochránkyní během této životní poutě.

Či jinak, magičtěji viděno, jsem připravena být facilitátorkou iniciace do skutečného lidství.

co nabízím


Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque.

Kdo bude mít největší užitek ze setkání a prací se mnou?


Především své služby nabízím ženám. Ženský svět je mi pochopitelně jako ženě bližší. A i když důvody pro ztrátu kontaktu se svou bytostnou podstatou, jsou u mužů a žen velmi podobné, domnívám se, že způsoby integrace či léčení jsou rozdílné.

Pracuji se ženami, které si jsou vědomé, že nespokojenost, kterou zažívají, ať chronická, dlouhodobá nebo akutní, pramení z nich samých. Že objevily, nebo alespoň tuší všudypřítomný pocit, "nejsem dost dobrá".

Jsem tu pro ženy, které celý život trpí tím, že ač se snaží, nejsou schopné zapadnout do škatulek, které naše společnost uznává, jako přijatelné. Vnější úspěch či zdání společenské přijatelnosti jim pocit hlubokého uspokojení nepřináší.

Jsem tu pro ty ženy, které si uvědomují sami sebe jako tvořivou bytost. Svou kreativitu vnímají, jako nedílnou součást sebe samé a jako nástroj k vyjádření a sdílení sebe, které k spokojenému životu nutně potřebují. A současně je to oblast života, kde často přicházejí do kontaktu s pocity nedostatečnosti a neschopnosti, studu nebo viny.

A především pracuji s těmi ženami, které jsou ochotné pro změnu vnímání sebe samé tvrdě pracovat a přinést určité oběti. 


Provázení krizí.

 Krize jako příležitost k osobnímu růstu.


tanec
tanec
arteterapie
arteterapie

meditace smíchu
meditace smíchu
integrace neobvyklých zážitků
integrace neobvyklých zážitků

Provázený pobyt.

Zážitek, který mění život.