provázení

Přijetí - pochopení - porozumnění - poslouchání - pomoc - pocity - potřeby - pláč - podpora - posílení - programy - pokora - pohyb - prosba - přání

Forma provázení je buď skypové setkání, písemná forma, email a nebo provázené pobyty v místě, kde momentálně bydlím. Nyní je to jižní pobřeží Cornwallu v Anglii. Všechny formy se vhodně doplňují navzájem. Osobní setkání je možné také během mých pobytů v Praze.

Provázení v krizi -  krize jako příležitost k osobnímu růstu.

Provázený pobyt - zážitek, který mění život.

Ceník

skype setkání                           1hodina     

500 Kč

písemný rozbor 


500 Kč

provázený pobyt 2 - 4 dny


účastnice si platí všechny výdaje spojené s dopravou.

příspěvek na ubytování a jídlo

 den 

minimální příspěvek za mé provázení 

 den                                  


25 liber


1500 Kč