Citová závislost

Kompetentní a komplexní provázení procesem léčení citové závislosti.
Zavazuji hedvábnou šňůrkou tvé závislosti.

Jsem neviditelná vzdálená loutkoherečka.
Toužíš mě zabít - snad to pomáhá.
Co když vezmu nůžky a všechny šňůrky přestříhám ?

Citová závislost je špatně uchopitelná a rozeznatelná i proto, že určité formy citové závislosti jsou společností tolerovány a mnohdy i oceňovány.

Zažíváš frustrující, toxický nebo nenaplňující vztah?
Máš strach z osamění a bojíš se ze vztahu odejít?
Cítíš se často vinná a stydíš se za své nedostatky?
Toleruješ nepřijatelné chování?
Umenšuješ se, aby se druzí vedle tebe cítili lépe?
Zavděčuješ se a naplňuješ očekávání druhých?
Dělá ti potíže rozeznat a uspokojit své potřeby?
Upozaďuješ své potřeby?
Omezuješ svůj osobní prostor a čas pro sebe?
Máš problém s nejistými hranicemi?
Podléháš příliš názorům druhých?
Podporuješ seberealizaci partnera na úkor své vlastní?
Platíš většinu společných výdajů


Závislé chování je nevědomá psychická obranná strategie, která nás má chránit před bolestí zakořeněnou v rané identifikaci se s pocitem nedostatečnosti. Postupně, jak pocit nedostatečnosti srůstá s naší osobností, ztotožníme se s mnoha dalšími přesvědčeními o sobě samé, které vnímáme bolestivě. Vytvoříme tedy strategie chování, abychom těmto nepříjemným stavům unikli.

Závislost není otázkou slabé vůle - je důsledkem psychických zranění utrpěných v raném stádiu života, na kterých neneseme žádnou vinu.

Citová závislost je zdroj utrpení a bolesti, ale je také příležitostí k obnovení původního zdroje vnitřní moudrosti, která nás vede k uchopení svého života do svých rukou a k plnému žití svého jedinečného potenciálu.

Před deseti lety jsem takto sedávala v okně a nechávala protékat svůj život mezi prsty. Nevěděla jsem, nebo si jen nechtěla přiznat, jak moc jsem ovládaná svou závislostí. Zamotaná do sítě iluzí, potlačování, přetvářek, falše...smutku, frustrace a bolesti. Předstírala jsem sobě i ostatním, že vše zvládám a obtíže a problémy jsou jen dočasné. Živila jsem představu, že má láska a vztah jsou výjimečné. Touha po milenci byla stravující a já byla ochotná se úplně zaprodat. Vzdala jsem se své síly, kreativity, peněz a do jisté míry i zdravého rozumu. Musela jsem ujít dlouhou cestu, abych byla schopná si upřímně přiznat, že jakákoliv závislost na někom druhém, mi brání žít plně svůj vlastní život. Nechtělo se mi vzdát se iluze, o princi na bílém koni, který mne bezbolestně a bezpracně zachrání. Až, když jsem byla natolik silná, abych mohla čelit zlobě, vzteku, smutku a žalu, které se objevily vždy, když jsem chtěla svou závislost opustit...až tehdy jsem byla konečně na prahu skutečné dospělosti. Přijetím odpovědnosti za naplňování svých vlastních potřeb jsem získala vnitřní svobodu plně žít svůj životní potenciál.

Možná se nevnímáš, jako závislá.                                                                                                          Možná si připadáš, jako emancipovaná a samostatná.                                                                        Ve skutečnosti jsi však ve vztahu velice osamělá a na svá bedra jsi si naložila veškeré povinnosti.  


Provázení na cestě transformace závislého chování do žití ve své plné síle a naplněnosti.


Proces léčení citové závislosti je dlouhodobý a nelze ho nahradit pouhým rozhodnutím. To musí být podpořeno konkrétními kroky, které logicky zásadně přeskupí okolnosti tvého života.
Mým záměrem při provázení je, vytvořit ti bezpečný a podporující prostor pro vše, co tvůj léčivý proces přinese.
Moudrost a poznání, které jsem nasbírala během svého vlastního léčivého procesu, jsem vtělila do programu Deep dance . Techniky a praxe které používám jsou bezpečné, jemné a velmi účinné.


 Budu ti průvodkyní, která ví co zažíváš, protože prošla touto cestou před tebou.